ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α Φ Μ : 800533771
ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΡ ΓΕΜΗ :127983650000

Ισολογισμός 2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2021

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2022
 
         
       
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ©